Ogier van Denemerken : hoofdstukken 311-320

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 311-320
(regels 21370-21926)

Verantwoording van de editie