Lentevergadering Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

Op zaterdag 22 maart 2014 vindt de volgende Lentevergadering van de KZM plaats. Na een plenaire lezing presenteren jonge onderzoekers uit de taalkunde, letterkunde, geschiedenis en klassieke studies hun onderzoek in één van de verschillende sectielezingen.
Het programma is als volgt:

10:00-10:15: Welkom en inleiding
10:15-11:00: Plenaire lezing door Jacqueline Klooster (Universiteit Gent): Het poëtische is politiek. Plutarchus over Solon, dichtkunst en staatsmanschap.
11:00-12:30: Parallelle lezingen per sectie
Taalkunde
Lynn Prieels (Universiteit Gent): Lexicale variatie in interlinguale en intralinguale audiovisuele vertaling. Een corpusgebaseerd, multivariaat onderzoek van Belgisch-Nederlandse ondertitels.
Jocelyne Daems (KU Leuven): Verkenning van semasiologische variatie in verkeerstermen in het Nederlands.
Eline Zenner (KU Leuven):Individuele variatie en in situ identiteitsmarkering: tussentaal in Expeditie Robinson.
Letterkunde
Marta Bigus (Universiteit Gent): De Tien Geboden in de Nederlanden (1300-1420)?
Renske van Nie (Universiteit Antwerpen): Mystieke antropologie in het 16e-eeuwse traktaat ‘Vanden tempel onser sielen’.
Maxim Rigaux (Universiteit Gent): Assimilatie, identiteit en de Ander in de epische poëzie van Lepanto.
Geschiedenis
Jens van de Maele (Universiteit Gent): De strijd tegen “les taudis administratifs”. Over de huisvesting van de Belgische ministeries tijdens de jaren 1930.
Annemieke Romein (Erasmus Universiteit Rotterdam): Gulik: dynastieke belangen, oorlog en welvaart. De retoriek van de getrouwe patriot 1642-1652.
Klassieke studies
Jorie Soltic en Delphine Nachtergaele (Universiteit Gent): Moderne linguïstische benaderingen in de studie van het Grieks.
Lydia Janssen (KU Leuven): Historiografie: tussen literatuur en ‘wetenschap’. Een dubbele traditie in vroegmoderne nationale geschiedschrijving.
Praktische informatie:
  • Plaats: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 18, 9000 Gent.
  • Datum: 22 maart 2014
  • Tijdstip: welkom vanaf 09.30. Het programma vangt om 10 uur aan.
  • Inschrijven is niet nodig.