Die KAT is hier!

Die jongste boek oor die Afrikaanse taalkunde, Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde (KAT),  het pas in Suid-Afrika verskyn. Dié boek dek die jongste tendense in die Afrikaanse taalkunde en dit behoort op die boekrak te staan van elkeen wat belang stel in aspekte van die Afrikaanse taalkunde. Die eerste hoofstuk, geskryf deur Bertus van Rooy, bied ’n uitstekende oorsig oor die ontwikkeling van die Afrikaanse taalkunde as vakgebied. Dit word opgevolg deur hoofstukke oor die geskiedenis van Afrikaans, morfologie, fonologie, fonetiek, sintaksis, pragmatiek, sosiolinguistiek, normatiewe taalkunde, leksikografie, dokumentontwerp, en laastens taalverwerwing en taalonderrig.   
 
Die redakteurs van die boek is WAM Carstens (Noordwes-Universiteit, Potchefstroom) en Nerina Bosman (Universiteit van Pretoria).
Uitgewer: JL van Schaik, Pretoria.
 
Wannie Carstens