π-zinnen in het Nederlands

Door Marc van Oostendorp

Dus u wilt u heden vertreden? Dan gaan we eens zwelgen in nutteloze taalweetjes. Of, althans, ik ga dat doen: zien jullie maar of je zin hebt om mee te doen. De aanleiding is een blogpost van Milfje Meulskens van vorige week. Zij legde daarin een nieuw spel uit:

  • Men neme een sequentie cijfers: 4 5 6 3 2 5 2 
  • Men make een grammaticaal kloppende zin waarbij de woorden precies het aantal letters hebben in de volgorde zoals in de opgave gevraagd is.
Milfje wijst er dan terecht op dat de techniek al gebruikt is voor ezelsbruggetjes, bijvoorbeeld voor het getal π, en verwijzen in dat kader naar deze mooie pagina met pareltjes als de volgende:

  • Eva o lief, o zoete hartedief , uw blauwe oogen zyn wreed bedrogen.
  • Zie, ‘k geef u thans, geleerden en leeken, ouden van dagen, frissche studenten, weinige regeltjes, die mij zijn gebleken, vaak nuttig te werken voor tal van docenten. Zie nu hoeveel decimalen.
Dat zijn leuke zinnen, maar ze zijn wel speciaal verzonnen.
In het Engels bestaat zelfs een hele roman die geschreven is volgens de eerste 10.000 cijfers van π.  
De echt interessante vraag voor ons, jongens en meisjes van de big data, is: welke π-zinnen vinden we in de wilde natuur van de Nederlandse letterkunde? Voor het Engels blijkt dat, uit een artikel van Wired, nog niet mee te vallen: de meeste schrijvers blijken π-zinnen geschreven te hebben van hooguit een woord of vier.
Ook in de Nederlandse literatuur blijkt het er ongeveer zo voor te staan. Max Havelaar en Eline Vere bieden slechts een lengte van 3, allebei ook nog eens niet zo interessant (“Men ’t weet”, “Hoe ’t haar”). De langste fragmenten die ik tot nu toe heb kunnen vinden, hebben ieder vijf woorden; ze zijn ook alle vijf wel aardig:
  • De leeuw van Vlaanderen: “Met u gaan, o vader”
  • Een liefde: “God, o Heer, o Jezus”
  • Midzomernachtsdroom (vertaling Burgersdijk): “gij, o Muur, o lieve”
De fragmenten lijken te laten zien waar het probleem zit: de schaarste aan eenletterige woorden in het Nederlands. Toch worden de resultaten niet beter wanneer ik de 1 eenvoudigweg negeer. In de Max Havelaar vind ik dan bijvoorbeeld alleen voir droit devant.

Wie kan er een langere onopzettelijke Nederlandse π-zinnen vinden?