Prijs beste taalkundige dissertatie 2013 voor Titia Benders

LOT-populariseringsprijs voor Taalcanon

De AVT/Anélaprijs voor het beste taalkundige proefschrift van het afgelopen jaar is gewonnen door Titia Benders voor haar proefschrift Nature’s distributional learning experiment. Dit proefschrift, dat Benders in 2013 verdedigde aan de Universiteit van Amsterdam, bespreekt in detail de manier waarop kinderen leren om klanken die veel op elkaar lijken – zoals de klinkers in man en maan – van elkaar te onderscheiden.

De jury prijst in het juryrapport ‘de elegantie en onafhankelijkheid’ van Benders’ proefschrift en vermeldt als ‘saillant detail’ dat “de Nederlandse moeders die meewerkten aan Benders’ onderzoek veel glimlachten tegen hun babies, maar hierdoor het a-aa-contrast voor hun babies beduidend moeilijker leerbaar maakten.” Benders is momenteel als postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De AVT/Anélaprijs wordt sinds 1994 jaarlijks uitgereikt tijdens het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle taalkundigen. De prijs wordt uitgereikt door de twee belangrijkste beroepsverenigingen voor taalkundigen, de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap Anéla.

Tijdens het Taalgala werd ook de LOT-populariseringsprijs toegekend aan de redactie van de Taalcanon, een populair-wetenschappelijk boek (en website) over alle aspecten van de taalwetenschap. De LOT-prijs wordt eveneens jaarlijks toegekend aan de auteurs van een populaire publicatie over taal en is een initiatief van de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap.

Lees meer over de LOT-prijs en over de winnares van de AVT/Anéla-prijs.