Pas verschenen: Over Taal (jrg. 53, nr. 1)


In het nieuwe nummer van Over Taal, algemeen wetenschappelijk-populariserend tijdschrift over taal, tekst en communicatie, onder meer het artikel ‘Zelfkennis is het begin van alle schrijfwijsheid’ van Jose Tummers en Annelies Deveneyns, over schriftelijke taalvaardigheid in het hoger professioneel onderwijs:
‘In een onderzoek naar de schriftelijke taalvaardigheid van eerstejaars professionele bachelorstudenten aan de KHLeuven is onder meer gepeild naar het beeld dat studenten van hun eigen schrijfvaardigheid hebben. Zijn zij tevreden over het geleverde werk? Vinden zij dat ze helder en duidelijk schrijven?  

De slotsom luidt dat studenten aan het einde van een eerste jaar in een professionele bacheloropleiding nog niet over de vereiste talige competenties en attitudes beschikken om een verzorgde argumentatieve zakelijke tekst te schrijven en de kwaliteit ervan adequaat in te schatten. Dat pleit voor een doorgedreven taalvaardigheidstraining in het hoger professioneel onderwijs.’
Het artikel van Tummers en Deveneyns is ook onlinete lezen.

Verder in Over Taal jrg. 53, nr. 1:

● Interview: Cornelia Wermuth en haar opdracht ten dienste van terminologie in de moedertaal Albert Oosterhof
● Taalwerk: ‘Anyway, the point is’: hoe signaleren docenten (minder) belangrijke informatie? – Katrien L.B. Deroey
● Idioom & Co: Vijf types als die een computer tilt doen slaan Bert Cappelle
● Broodje taal: Duizend bommen en granaten, ellendige aardwormen, anakoloet! Fleur Deboutte
● Interview: Marijke De Belder: de aha-erlebnis blijft de motivatie Bruno Comer
● Dossier: Uw pets was verdiend: over onderwijs, beleefdheid en cultuur in Noord en Zuid Albert Oosterhof

● en de vaste rubrieken ‘Taalkronkels’, ‘Dossier’, ‘Te boek’, ‘Column’ en ‘Quiz’ 

http://www.overtaal.be/