Ogier van Denemerken : hoofdstukken 291-300

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 291-300
(regels 20121-20754)

Verantwoording van de editie