Ogier van Denemerken : hoofdstukken 281-290

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 281-290
(regels 19479-20120)

Verantwoording van de editie