Ogier van Denemerken : hoofdstukken 271-280

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 271-280
(regels 18922-19478)

Verantwoording van de editie