Ogier van Denemerken : hoofdstukken 261-270

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 261-270
(regels 18194-18921)

Verantwoording van de editie