Ogier van Denemerken : hoofdstukken 251-260

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 251-260
(regels 17588-18193)

Verantwoording van de editie