Ogier van Denemerken : hoofdstukken 241-250

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 241-250
(regels 16945-17587)

Verantwoording van de editie