Nieuwe website over de studie ‚Niederlandistik‘ in de Duitstalige landen

Een nieuwe website verstrekt vanaf vandaag informatie over de studierichtingen Nederlandse taal en cultuur in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. “De site is met name bedoeld voor Duitse vwo-eindexamenkandidaten die nadenken over een passende studie. Tegelijk is het een presentatie van het universitaire netwerk van de neerlandistiek in de Duitstalige landen“, aldus Hans Beelen, docent Nederlands aan de Universität Oldenburg en voorziter van het Niederlandistenverband, het docentenplatform dat de site heeft gelanceerd.

Via een interactieve landkaart komt de bezoeker snel bij gegevens van universiteiten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland waar de mogelijkheid bestaat om Niederlandistik dan wel Niederlande-Studien als vak te kiezen. De studierichtingen worden beknopt gepresenteerd, en links verwijzen direct naar de instituten zelf. Acht universiteiten in de Duitstalige landen beschikken over bachelor- en masteropleidingen; bovendien worden aan vijftien universiteiten cursussen Nederlands gegeven. In de buurt van de grens met België en Nederland hebben de universiteiten van Keulen, Münster en Oldenburg bv.  opleidingen voor leraren die op Duitse scholen Nederlands als vreemde taal geven. Maar ook verder weg, in Berlijn, Duisburg-Essen, Mainz, Zürich en Wenen, bestaan opleidingen, vaak met een heel eigen profiel.

Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.