Zojuist verschenen: Cahiers voor een Lezer nr 38

Cahiers voor een Lezer nr 38 (december 2013, 36 p., met ills., € 10,-  incl. verzendkosten) bevat de volgende bijdragen:
        Koen Peeters, Nederland, het is ver gekomen. Dankwoord uitgesproken bij de uitreiking van de E. du Perronprijs 2012 te Tilburg op 28 maart 2013 voor zijn in Rwanda spelende roman Duizend heuvels.
        H.T.M. van Vliet, E. du Perron en Louis Couperus. Twee kosmopolitische schrijvers in de Nederlandse literatuur.
        Wim Willems, Tjalie Robinson, een naoorlogse Du Perron.
Dick van Vliet wijst op verschillen en parallellen tussen de schrijvers Couperus (1863-1923) en Du Perron (1899-1940). Opvallend is dat het werk van Couperus met ups and downs populair is gebleven, terwijl Du Perron nauwelijks meer gelezen wordt. Door hun Nederlandsch-Indische afkomst en jeugd hadden beiden geen ‘Hollands’ referentiekader, maar waren ze kosmopolitisch ingestelde wereldburgers met een koloniale achtergrond. Bij beiden was de keuze voor het schrijverschap een breuk met de familietraditie, net als hun onafhankelijke opstelling als schrijver. Zo uitten ze – elk op eigen wijze – kritiek op de koloniale samenleving: Couperus in zijn Indische roman De stille kracht en Du Perron in Het land van herkomst. Anders dan Du Perron hield Couperus zich echter afzijdig van kritiek en polemiek.

Juist die polemische kant van Du Perron inspireerde Tjalie Robinson (pseudoniem van J.J.T. Boon, 1911-1974), aldus diens biograaf Wim Willems. Als ‘Indische jongen’ verdedigde Robinson Du Perron (ook tegen zijn kritiekloze bewonderaars) en koos voor een eigen schrijverschap waarin stijl en karakter voorop stonden. Als antirationalist zette hij zich af tegen de Hollandse gezapigheid, de confrontatie zoekend na zijn repatriëring uit Indonesië in 1955. Zijn literaire credo was: verhalen vertellen, en wel die uit een macho-cultuur, waar met het wapen in de hand de strijd wordt gezocht met de vijand. Voor verhalenbundels als Tjies, geschreven onder het pseudoniem Vincent Mahieu, bestond waardering in literaire kring. Door zijn niet aflatende aanvalspatroon kapte hij echter contacten af en werd hij ten slotte vooral woordvoerder van de Indisch-Nederlandse groep rondom het door hem opgezette tijdschrift Tong Tong.
Het E. du Perron Genootschap (EDPG)
wil de belangstelling voor leven en werk van de schrijver, essayist en polemist E. du Perron (1899-1940) stimuleren. Het doet dat via de website www.edpg.nl, door het uitgeven van Cahiers voor een Lezer, een periodiek dat ten minste tweemaal per jaar verschijnt, en door het organiseren van excursies en van lezingen door onderzoekers en andere belangstellenden. In een eenvoudige Nieuwsbrief worden meer zakelijke berichten bekend gemaakt en er worden regelmatig nieuwe, relevante publicaties gesignaleerd. Incidenteel verschijnen er bibliofiele uitgaven.
Het genootschap is in 1994 opgericht door een aantal bewonderaars van de persoon en het werk van Du Perron. Het bestuur wordt gevormd door Manu van der Aa, Ton Hogenes, Kees Rasenberg (penningmeester), Corinna van Schendel (secretaris) en Kees Snoek (voorzitter). Het lidmaatschap kost € 35,- per jaar. Voor inlichtingen en aanmelding kan men zich wenden tot het secretariaat: Keizersgracht 802’’’, 1017 ED Amsterdam, info@edpg.nl.

Cahiers voor een Lezer kunnen via www.edpg.nlbesteld worden. Een abonnement kost € 18,- per jaar.