Aankondiging: VIOT-congres 2014 van 16 tot en met 18 december in Leuven

Het VIOT-congres 2014 zal gehouden worden in Leuven. We kijken ernaar uit om u in Leuven te ontvangen van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 december 2014. Het thema van het dertiende VIOT-congres is: ‘De macht van de taal/De taal van de macht’.

Bij taalbeheersing gaat het er immers over hoe de taal ingezet en bewerkt wordt om op een zo efficiënt mogelijke manier een specifiek doel te bereiken. Die ‘beheerste’ taal betekent dus macht, want ze genereert een groter effect dan het geval is wanneer de taal niet op weloverwogen wijze ingezet wordt.
Daartegenover plaatst de dertiende conferentie als speciaal thema een focus op het taalgebruik van de machtigen van deze aarde. Wat kenmerkt dat taalgebruik? Welke strategieën worden gehanteerd, en op welke momenten wordt er gebruik van gemaakt? Hoe is de taal van de macht veranderd in de loop der jaren? Welke rol spelen de veranderende media daarin? Dat soort vragen hopen we ook aan bod te zien komen tijdens het komende VIOT-congres.

De conferentie zal plaatshebben in de historische binnenstad van Leuven, meer bepaald in het Iers College. Dat is een conferentieoord met een rijke geschiedenis, waar ook overnachtingsmogelijkheden zijn.

U wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage aan het congres te leveren. Het doel is om speciaal aandacht te besteden aan de spanning tussen taal en macht, maar daarnaast is er tijdens dit 13e VIOT-congres uiteraard de gebruikelijke ruimte voor andere onderwerpen in het domein van de taalbeheersing.

Richtlijnen voor het indienen van panelvoorstellen en abstracts vindt u op onze website http://www.arts.kuleuven.be/ling/viot2014/. Deadline voor panelvoorstellen is 1 maart 2014 en als uiterste indiendatum voor abstracts geldt 1 mei 2014. Verdere instructies en informatie zijn te vinden op de website.