Pas verschenen: nieuw nummer Werkwinkel: Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies

Onlangs verschenen: het nieuwe nummer van “Werkwinkel: Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies” over de literaire historiografie en de literaire biografie.
INHOUD:
Jerzy Koch
Vent, vorm en verscheidenheid van historische literatuurbeschouwing. Voorwoord
Gillis Dorleijn
Afscheid van de (Nederlandse) literatuur? Inleidende opmerkingen over literatuurgeschiedenis als cultureel project en wetenschappelijke onderneming

Yves T‘Sjoen and Linde De Potter
Fata morgana‘s van de auteursintentie: Intentieprocessen als valkuil voor biografisch en teksteditorisch onderzoek
Dirk de Geest
De ene schrijver is de andere niet: Het beeld van de auteur in een functionalistische perspectief
Francien Petiet
Van nationaal belang: De functie van het Nederlandse literaire erfgoed in de eerste helft van de negentiende eeuw
Henriëtte Louwerse
Een nieuwe taal voor een urgent verhaal”: Over de samenspraak van tekst en context bij Robert Vuijsjes Alleen maar nette mensen
Egonne Roth
Unassimilable Strangeness: The Afrikaans Poetry of Olga Kirsch
De inleiding tot dit nummer en de boekbesprekingen staan reeds online:
David Attwell, Derek Attridge (red.), The Cambridge History of South African Literaturedoor Fanie Olivier
H.P. Grebe, Op die keper beskou: Oor die ontstaan van Afrikaansdoor Jac Conradie
Wim Willems, Hanneke Verbeek, Honderd jaar heimwee: De geschiedenis van Polen in Nederlanddoor Jo Sterckx
Een kopie kan besteld worden via: werkwinkel.order@exemplum.pl
Werkwinkel is een peer reviewedwetenschappelijk tijdschrift dat twee keer per jaar verschijnt. Gewone nummers worden afgewisseld met themanummers, zoals onlangs een themanummer over J.M. Coetzee. Wetenschappelijke artikelen op het gebied van de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studies worden in het Nederlands, Engels en Afrikaansgepubliceerd. De redactie biedt ook ruimte voor recensies van de nieuwste publicaties in het vakgebied.
De reeds gepubliceerde nummers met artikelen zijn vrij toegankelijk op: