Ogier van Denemerken : hoofdstukken 231-240

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 231-240
(regels 16357-16944)

Verantwoording van de editie