Nieuw nummer Taal & Tongval

Er is een nieuw nummer van Taal & Tongval verschenen (jg. 64-2). Het nummer is te bekijken via www.taalentongval.eu. Ook oudere jaargangen vanaf 1990 zijn online beschikbaar.

INHOUD

  • Frens Bakker, Roeland van Hout: De afgrenzing tussen de noordelijke en zuidelijke dialecten in Noord-Limburg
  • Sera De Vriendt, Georges De Schutter:  Het genus van leenwoorden in het Brussels
  • Britt Latour, Roeland van Hout, Stefan Grondelaers: De schoonheid van taal. Hoe wezenlijk is het oordeel ‘mooi’ in taalattitudes?
  • Paul Van Hauwermeiren: Nominale afleidingen in het Bargoens
  • Helmut Spiekermann:  Smits, Tom F.H. (2011). Strukturwandel in Grenzdialekten. Die Konsolidierung der niederländisch-deutschen Staatsgrenze als Dialektgrenze. Stuttgart: Steiner.
  • Jo Verhoeven: Sander van der Harst (2011). The Vowel Space Paradox. A Sociophonetic Study on Dutch. Utrecht: LOT.