Vernielzucht in archiefland – met update

KB behoudt bestaande URL’s!

Door Bart FM Droog 

Verontrustende berichten uit archiefland. Zo is het NIOD bezig het archief om te nummeren. Met als gevolg dat alle verwijzingen in bestaande boeken en onderzoeken naar NIOD-archiefmateriaal waardeloos worden. Dit betekent ook dat  tenminste één onderzoeker het hele notenapparaat in zijn binnenkort te verschijnen proefschrift zal moeten herzien.

Ook bij de Koninklijke Bibliotheek lijkt het vernielvirus te heersen. Wie het online Historisch Krantenarchief op http://kranten.kb.nl/ bezoekt krijgt dit te zien:

Mededeling

De kranten op deze website zijn nu ook beschikbaar in Delpher. In Delpher vindt u ruim 1 miljoen gedigitaliseerde Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften. Hiermee is Delpher een goudmijn voor onderzoek en ontdekking.

Begin 2014 zal kranten.kb.nl ophouden te bestaan.

Gelukkig verdwijnen de bestaande links niet. Elco van Staveren van de Koninklijke Bibliotheek bericht:

“De KB zorgt ervoor dat bestaande links naar een krant of een artikel op de website kranten.kb.nl blijven werken door, zodra kranten.kb.nl als dienst offline gaat, een redirect aan te bieden naar de betreffende krant of artikel op www.delpher.nl. Ook voor andere diensten die door Delpher worden vervangen zal de KB ervoor zorgen dat oude links naar objecten worden doorverwezen naar Delpher.

Daarnaast biedt de KB persistente links naar de objecten aan die ongeacht de omgeving waarin de objecten worden getoond, permanent blijven werken. In Delpher vindt u deze permanente links bij ieder object links onderin het scherm in een vakje. Dat is de URL die begint met http://resolver.kb.nl/etc. Wanneer u wilt verwijzen naar het betreffende object, bijvoorbeeld op uw eigen website, dan kunt u het beste deze URL opnemen. De KB zorgt ervoor dat deze URL’s beschikbaar blijven.”