Uitnodiging CLARIN workshop voor letterkundigen

4 december, 10.30-16.00, Meertens Instituut, Amsterdam

Op 4 december organiseren Nicoline van der Sijs, Karina van Dalen, Els Stronks en een aantal technici van het Meertens en Huygens Instituut een CLARIN workshop voor letterkundigen onder de neerlandici. Doel van de workshop is te zien wat Nederlab, het digitale laboratorium dat voor neerlandici in ontwikkeling is (zie: http://www.nederlab.nl/) voor letterkundigen kan betekenen. Wat willen letterkundigen kunnen zoeken in de digitale teksten die Nederlab aanbiedt, welke taalkundige onderzoektools zijn bruikbaar, wat moet speciaal voor letterkundigen ontwikkeld worden gezien het type onderzoek dat letterkundigen doen of willen gaan doen? Op 4 december kan iedereen eigen onderzoekswensen kenbaar maken en geïnformeerd raken over de mogelijkheden. 


Het precieze programma volgt nog, maar inschrijven kan door een mailtje te sturen naar Els Stronks (e.stronks@uu.nl). Reiskosten voor die dag worden vergoed met CLARIN subsidie. We hopen veel onderzoekers (ook RMA studenten!) te kunnen verwelkomen.

Nicoline van der Sijs, Karina van Dalen, Els Stronks