Pas verschenen: Vooys 31.3/4


Onlangs verschenen: het nieuwe nummer van Vooys, tijdschrift voor de letteren. Dit dubbelnummer heeft als thema jeugdliteratuur:

Jeugdliteratuur is het ondergeschoven kindje binnen de literatuurwetenschappen, wordt wel eens flauw gegrapt. Waarom eigenlijk? In dit themanummer poogt Vooys allerlei aspecten en vormen van jeugdliteratuur voor het voetlicht  te brengen.

Inhoud 
 • Hoogleraar Helma van Lierop-Debrauwer leidt het nummer in met een historisch overzicht en een toekomstperspectief op de academische studie van jeugdliteratuur.
 • Zosha de Rond zoekt in haar artikel over de dierenverhalen van Toon Tellegen de grens op tussen jong en oud. Aan de hand van de theorie van het groteske onderzoekt zij de problematische leeftijdscategorisering van Tellegens verhalen.
 • In de hoek van de dierenverhalen onderzoekt Linda van Scherrenburg in haar bijdrage de evolutie van de spin Anansi aan de hand van een aantal bundels.
 • Van een heel ander kaliber is het artikel van Feike Dietz, waarin zij een parallel trekt tussen de moderne iPadschool en het achttiende-eeuwse kinderboek.
 • Vanessa Joosen ziet in haar artikel de ontwikkeling dat jeugdboeken steeds vaker een volwassene als hoofdpersonage hebben. Hoe wordt er omgegaan met deze verschijning van oudere, volwassen hoofdpersonages in kinderboeken?
 • Redacteur Else Boer schept in haar artikel een beeld van de ‘modern girls’ uit de boeken van Top Naeff. De ‘modern girl’ is niet oppervlakkig – juist veel maatschappijkritischer dan over het algemeen wordt aangenomen.
 • De ‘Verstand van Zaken’ wordt verzorgd door Els Stronks, die schrijft over trends binnen digitalisering en de relevantie voor de letterkunde.
 • Toef Jaeger bespreekt in de rubriek ‘In de kast’ Een mond vol glas van Henk van Woerden en geeft genoeg redenen om het eens te lezen.
 • Speciaal voor dit nummer interviewde de redactie niet een of twee, maar drie groot schrijvers en een illustrator. Suzanne van Geuns interviewde Edward van de Vendel, en zocht uit hoe hij denkt over zijn publiek, dichten en het beslissende boek. Annelot Prins en Lars Kloet reisden af naar de woonplaats van Jan Terlouw en spraken daar met hem niet enkel over jeugdliteratuur, maar ook over zijn kritiek op de hedendaagse maatschappij. Onlangs won Simon van der Geestopnieuw de Gouden Griffel voor Spinder. Reden voor een gesprek, vonden Lucas van der Deijl en Tessa Koelewijn.Fieneke Jochemsen en Else Boer gingen in gesprek met illustrator Thé Tjong-Khing. Zijn werk werd meerdere malen bekroond en hij won de Max Velthuijsprijs voor zijn gehele oeuvre.
 • Voor onze columnreeks over promovendi schrijft Frank Blaakmeer in deze editie over zijn ervaringen als buitenpromovendus.
 • In de recensies bespreekt Bart BesamuscaWereld in woorden, en Christel Stalpaert buigt zich over Postcolonial Literatures and Deleuze. Hans Bertens recenseert Draden in het donker, over intertekstualiteit, en Laurens Ham bespreekt de recent verschenen literatuurgeschiedenis van Thomas Vaessens.

Een selectie van deze artikelen is binnenkort online lezen op de website van het tijdschrift, www.tijdschriftvooys.nl.