Pas verschenen: De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk van Rick Honings en Peter van Zonneveld

Op vrijdag 1 november werd in het Academiegebouw te Leiden het langverwachte boek De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk gepresenteerd, geschreven door Rick Honings en Peter van Zonneveld. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Maarten ’t Hart. Verder waren er lezingen van Joris van Eijnatten, Lotte Jensen en Marita Mathijsen. Cees Steeman luisterde de middag op met de voordracht van enkele beroemde gedichten van Bilderdijk.

Willem Bilderdijk is een van de merkwaardigste mannen die ooit in ons vaderland hebben rondgelopen. Een omstreden figuur, wiens grillige levensloop bepaald werd door politieke twisten, ballingschap, miskenning, ziekte, armoede, kindersterfte en doodsverlangen, maar ook door de liefde en de waardering van een kleine schare toegewijde leerlingen.

Een aartsconservatieve romanticus in woelige tijden, gefnuikt in zijn ambitie om zijn talenten volledig te ontplooien. Zijn strijd tegen de geest der eeuw bezorgde hem vele vijanden en weinig vrienden. Over één ding waren allen het echter eens: hij was een virtuoos dichter. Zijn kommervolle bestaan wordt weerspiegeld in zijn vele verzen; hij bezong alles wat los- en vastzat, zelfs najaarsvliegjes en het koken van eieren inspireerden hem.

Dit rijk geïllustreerde boek vertelt het verhaal van zijn leven, op grond van zijn poëzie, brieven en andere documenten. Uit getuigenissen van hemzelf en anderen rijst in De gefnuikte arend een beeld op van een veelzijdige figuur, een melancholieke hypochonder met een enorme werkkracht, die onder invloed van opium nachtenlang in verzen sprak.
Rick Honings & Peter van Zonneveld, De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk (1756-1831). Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker; 665 blz. € 49,95.
Over De gefnuikte arend
  • Aleid Truijens in de Volkskrant: een ‘compleet, zeer leesbaar en soms amusant boek’
  • Hans Renders in Het Parool: ‘een prettig leesbare kroniek ‘
  • Onno Blom tijdens de TROS Nieuwsshow op radio 1: een ‘prachtig boek
Over Willem Bilderdijk
  •  Gerrit Komrij: ‘Bilderdijk is de meest fascinerende figuur van zijn tijd, een man van uitersten, tegenstrijdigheden, overdrijvingen en conflicten. Zijn leven is zijn belangrijkste kunstwerk. Er is geen levensbeschrijving – leesbaar, en voor een breder publiek – van Bilderdijk verkrijgbaar. Het oude liedje. Het zegt meer over ons dan over hem.’
  •  Boudewijn Büch: ‘Een ruziemaker, een aartsreactionair en vooral een melancholicus van de meest moordende soort.’
  •  Godfried Bomans: ‘Een operazanger, die als oefenlokaal de ruimte van een toilet krijgt toegewezen’