Oratie Arnoud Visser: Literaire roem in de renaissance


Op woensdag 27 november om 16.15 uur zal Arnoud Visser in de Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht zijn oratie houden, onder de titel In de gloria. Literaire roem in de Renaissance.
Arnoud Visser is in september 2012 benoemd als profileringshoogleraar ‘Tekstuele cultuur in de Renaissance van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden’, een leerstoel ingesteld vanwege het Algemeen-Nederlands Verbond.

Bron: Universiteit Utrecht