Morfologiedagen 2013

Vrijdag 13 december 2013 worden de Morfologiedagen gehouden bij de Fryske Akademy in Leeuwarden. De Fryske Akademy, die dit jaar 75 jaar bestaat, heeft de organisatie van de Morfologiedagen 2013 op zich genomen.

De Morfologiedagen bieden een forum voor wetenschappelijk debat over alle mogelijke aspecten van met name de Nederlandse en Friese morfologie. De voertalen zijn Nederlands en Engels.

Het programma van de dag vindt u hier.

Aanmelden kan hier.

Voor meer informatie: Eric Hoekstra ehoekstra@fryske-akademy.nl