In memoriam Doc. PhDr.Olga Krijtová (1931-2013)

Op 7 november 2013 overleed in Praag één van de belangrijkste personen van niet alleen de Tsjechische maar ook Midden-Europese neerlandistiek, doc.dr. Olga Krijtová. Olga was bijna een halve eeuw aan de Filosofische faculteit van de Karelsuniversiteit verbonden. Aan deze instelling heeft ze generaties studenten begeleid, niet alleen in de oudere en moderne Nederlandse letterkunde maar ook vanaf de eerste stappen in de taal tot echte en enthousiaste liefhebbers van alles wat met het Nederlands en Nederland samenhangt.

Generaties vertalers die ze begeleidde, leerden het vak van haar en koesteren nog steeds bewondering voor haar bijzondere vertaalkunst. Door haar vele vertalingen (ze vertaalde meer dan 60 titels van de Nederlandstalige literatuur) maakte ze de Nederlandse literatuur toegankelijk voor de Tsjechische lezer en op dat gebied zijn haar verdiensten moeilijk onder woorden te brengen.

Naast haar vertaalwerk is Olga Krijtová ook de auteur van talrijke bijdragen en recensies over Nederlandse letterkunde. Een bibliografie van haar publicaties is te vinden in het speciale nummer van Praagse perspectieven ter gelegenheid van haar 80e verjaardag: Olga Krijtová, Geschrift eener bejaarde vrouw uit 1997, bezorgd door Ellen Krol en Lucie Sedláčková. (Praag 2011). In deze publicatie overdenkt Olga haar leven als vertaalster en letterkundige.

Voor haar vertalingen heeft ze in 2006 de prijs Magnesia Litera gekregen, de Tsjechische prijs voor de beste vertaling van het jaar en al in 1969 ontving ze de Martinus-Nijhoff prijs. Verder was ze één van de weinige buitenlandse leden van de Koninklijke Academie voor Nederlanse Taal en Literatuur in Gent en Officier in de orde van Oranje-Nassau.

Wie haar gekend heeft zal haar bescheidenheid en creativiteit nooit vergeten en haar altijd met dankbaarheid gedenken. Zonder Olga Krijtová zou de neerlandistiek in Tsjechië in de huidige vorm niet bestaan. Men zegt wel dat niemand onvervangbaar is maar volgens mij is deze zegswijze op Olga Krijtová niet van toepassing.

Zdenka Hrnčířovà,
sectie Nederlands,
Karelsuniversiteit Praag