Humor uit de Gouden Eeuw

Theatergroep De Kale, bekend van hun opvoeringen van Bredero’s Klucht van de molenaeren P.C. Hoofts Warenar, organiseert dit najaar in Amsterdam een aantal leesvoorstellingen van ten onrechte vergeten komedies uit de 17e eeuw. Op zondag 17 november spelen ze de Beroyde studentvan Jillis Nooseman, ingeleid door dr. René van Stipriaan.

Jillis Nooseman was behalve auteur ook een gevierd acteur. Hij speelde van jongs af aan op de Amsterdamse Schouwburg, en trok met zijn komediantentroep langs kermissen en hoven in binnen- en buitenland. Zijn Beroyde Student(1646), een hilarisch stuk vol seksuele dubbelzinnigheden, bedrog en toverij, was een regelrecht kassucces. Gregorius, een arme maar slimme student, vertoont zijn magische toverkunsten aan een verbaasde molenaar en diens overspelige vrouw. En Gregorius heeft nog meer streken op zijn repertoire. Wie het laatst lacht, lacht het best!

Dr. René van Stipriaan promoveerde op de invloed van Boccaccio in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance (Leugens en vermaak, 1995). In de bestsellers Ooggetuigen van de Gouden Eeuwen Het volle levenbelichtte hij de kleurrijke zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek. Hij was initiatiefnemer en jarenlang hoofdredacteur van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (www.dbnl.org).

Beroyde Studentwordt gelezen door Celia van den Boogert, Marieke de Kruijf, Jeremy Baker, Stijn Westenend, Vastert van Aardenne en Victor van Swaay.
De leesvoorstelling en de inleiding van Van Stipriaan zijn ook geschikt voor geïnteresseerde middelbarescholieren. Het aantal zitplaatsen is echter beperkt. Dus reserveer snel. De leesvoorstelling vindt plaats op zondag 17 november 2013 in Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam, en begint om 15.00 uur. De toegang bedraagt € 10,-, donateurs van De Kale: € 5,-. Reserveren kan via: theatergroepdekale@xs4all.nl