Boekpresentatie en colloquium: Roemer Visschers Brabbeling (1614) opnieuw op de markt

Boekpresentatie en colloquium, Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw (http://acsga.uva.nl), 3 december 2013
Anneke Fleurkens: Verzen met merg. Roemer Visschers Brabbeling (1614) opnieuw op de markt
Aan het einde van zijn leven, in 1614, publiceerde de Amsterdamse koopman Roemer Visscher (1547-1620) onder de pretentieloze titel Brabbeling (Beuzelpraat) zijn gedichten. Die bescheidenheid deed zijn werk geen recht, want Visscher had wel degelijk pretenties. Hij bood teksten aan, zoals puntdichten en sonnetten, die nieuw waren en anders dan die van de rederijkers. Met merkbaar plezier en inventiviteit verkende Visscher als taalvernieuwer de mogelijkheden van het Nederlands en buitte die met woordspelingen uit. Ook introduceerde hij nog nauwelijks bekende klassieke auteurs als Martialis en Catullus en hij maakte vroege bewerkingen naar moderne Franse schrijvers als Marot en Ronsard. Daarbij had hij steeds de nodige aandacht voor de Hollandse couleur locale. Met zijn speelse en vernuftige poëzie over vaak heel concrete aangelegenheden wilde Visscher bovendien levenswijsheid aanreiken en zo zijn lezers wapenen tegen de valkuilen van het bestaan van alledag. Zijn Brabbeling bood, geheel in overeenstemming met Visschers motto, ‘Elck wat wils’.

Wist Visschers emblematabundel Sinnepoppenzich met enige regelmaat van aandacht verzekerd, voor het andere deel van zijn oeuvre geldt dat in veel mindere mate. Zijn poëzie, gebundeld in de Brabbeling, was dan ook lange tijd moeilijk en onvolledig toegankelijk. Naast de oude drukken viel alleen de inmiddels verouderde tweedelige selectie (1918-1923) van Nicolaas van der Laan te raadplegen.
Anneke Fleurkens (www.acgfleurkens.nl) verzorgde een nieuwe editie die Visschers poëzie op twee manieren ontsluit. De integrale versie van haar editie is met ingang van 2 december beschikbaar op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) en op 3 december verschijnt een representatieve bloemlezing uit de Brabbelingbij uitgeverij Verloren (www.verloren.nl). Tijdens dit colloquium zal Anneke Fleurkens haar edities presenteren en u nader kennis laten maken met Roemer Visscher en diens poëzie. Daarnaast zullen Nelleke Moser en Ad Leerintveld een lezing verzorgen.
Programma
15.30 uur Anneke Fleurkens: ‘Verzen met merg. Roemer Visschers Brabbeling (1614) opnieuw op de markt’
16.00 uur Ad Leerintveld: ‘“Aut cum magno judicio” – Constantijn Huygens, Roemer Visscher en Anneke Fleurkens
16.15 uur Nelleke Moser: ‘Ben ik dat?! Hoe Roemer Visscher ons een spiegel/Spiegel presenteert’
16.30 uur Vragen en discussie
16.45 uur Aanbieden eerste exemplaar
Het wetenschappelijk gedeelte wordt gevolgd door een borrel. U bent allen van harte uitgenodigd.
Locatie: VOC-zaal, Bushuis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam
Aanmeldingengraag voor 28 november via: goudeneeuw-fgw@uva.nl