Academisch nieuws november

Er gebeurt altijd wat in academia, maar wie houdt het bij? Congressen, promoties, nieuwe boeken, oraties: lees er hier alles over.

Promoties
In Groningen zal op 11 november de promotievan Gülsen Yilmaz plaatshebben. Voor haar proefschrift, getiteld “Bilingual language development among the first generation Turkish immigrants in the Netherlands”, deed Yilmaz multidimensionaal onderzoek naar alle factoren die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van eerste- en tweedetaalverwerving van meertalige sprekers.
In Nijmegen wordt al een tijd zeer interessant onderzoek gedaan naar afgekorte woorden (zoals dat we eigenlijk altijd “eik” zeggen en niet “eigenlijk). Het proefschrift van Iris Hanique gaat hier ook over: zij deed onderzoek naar de verschillende manieren waarop sprekers verkorte woorden produceren, en wat voor conclusies daaruit kunnen worden getrokken voor de manier waarop we woorden opslaan in onze hersenen. De promotie vindt plaats op woensdag 13 november.
In Leiden promoveert op 21 november Tanja Simons. Haar dissertatie, getiteld “Ongekend 18e-eeuws Nederlands: Taalvariatie in persoonlijke brieven”, is onderdeel van het project “Brieven als Buit”, dat onderzoek doet naar taalgebruik in 17e en 18e eeuwse brieven. Het onderzoek van Simons, dat zich richtte op allerlei fenomenen en parameters in het taalgebruik, heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de talige variatie van die tijd.
Ook in Nijmegen zal op 25 november de promotie van Joost Rommers plaats hebben. Zijn onderzoek richtte zich op de anticipatie van visuele kenmerken van woorden in ons brein: hij geeft zelf het voorbeeld van de appel: je kunt al aan de ronde vorm denken voordat die genoemd is.
Lezingen etc.
Op 12 november zal de Vlaamse taalkundige Koen Plevoets een korte lezing geven op de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich vooral op tussentaal (zie voor uitleg bijvoorbeeld ditschema). De lezing vindt plaats in het Lipsiusgebouw, kamer 227, om 16.15. Zie hiervoor een kleine mini-inleiding in het onderzoek van Plevoets.