Vacature: Nieuwe leden voor Raad van Advies van het Letterenfonds


Het Nederlands Letterenfondsis op zoek naar adviseurs (m/v) op het terrein van de Nederlandse literatuur, internationale literatuur (in vertaling), jeugdliteratuur en literaire manifestaties. In totaal gaat het om zeven vacatures in de Raad van advies.

Raad van advies
Het Nederlands Letterenfonds laat zich over de toekenning van subsidies adviseren door een breed samengestelde Raad van advies met grote kennis van de nationale en internationale letterkunde. Daarnaast hebben de leden specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld literair proza (fictie en non-fictie), de literaire vertaling (uit verschillende taalgebieden), poëzie, (geïllustreerde) kinder- en jeugdboeken, literaire uitgaven (boeken, tijdschriften en digitaal), literaire festivals (nationaal en internationaal), Friese letterkunde, interculturele letteren en literair erfgoed. De Raad van advies bestaat maximaal uit 50 personen. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd.
Algemeen profiel
Van de kandidaten wordt verwacht dat ze zonder last of ruggespraak in een relatief beperkt tijdsbestek kunnen oordelen over de kwaliteit van de literaire teksten en/of vertalingen en de subsidieaanvragen/werkplannen van schrijver of vertalers, en hun mening hierover goed kunnen beargumenteren. Ervaring met het adviseren over aanvragen verdient aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Deskundigheid, visie, betrokkenheid en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming zijn essentieel.
Vacatures
Er zijn onder meer vacatures voor:
Drie adviseurs oorspronkelijk werk
Voor de adviescommissie die adviseert over projectvoorstellen van literaire auteurs zoekt het Letterenfonds drie nieuwe adviseurs. De commissie adviseert over subsidieaanvragen van schrijvers (debutanten én schrijvers met een oeuvre) voor nieuw te creëren werk in alle literaire genres. De commissie adviseert als geheel over alle voorliggende projectvoorstellen. Een brede kennis van de Nederlandse letteren, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur is gewenst.
Gezien de huidige bezetting van de commissie zoekt het Fonds specifiek:
  • Een deskundige kinder- en jeugdliteratuur. Vereist is een brede en actuele kennis van de jeugdliteratuur.
  • Een deskundige literaire non-fictie. Vereist is een brede en actuele kennis van de literaire non-fictie, in al haar verschijningsvormen.
  • Een deskundige poëzie. Vereist is een brede en actuele kennis van de Nederlandse poëzie.
Eén adviseur (digitale) publicaties jeugdliteratuur
Voor de advisering over uitgaven van (geïllustreerde) jeugdliteratuur zoekt het Letterenfonds een adviseur die de kwaliteit van het beeld in samenhang met de (kwaliteit) van de tekst van jeugdboeken kan beoordelen. Kennis van de digitale ontwikkelingen bij het uitgeven van jeugdliteratuur is een pre.
Daarnaast worden twee adviseurs vertaalde literatuur en één adviseur literaire manifestaties gezocht.
Voor meer informatie, zie de complete vacaturetekst. Reageren is mogelijk tot maandag 28 oktober 2013.