Vacature: 50% praktijkassistent (historische) Nederlandse Taalkunde, Universiteit Gent, jan-aug 2014

Aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent, afdeling Nederlands, is er een vacature voor:
een deeltijds (50%) interimaris-praktijkassistent (historische) Nederlandse taalkunde voor de periode 01.01.2014 tot 31.08.2014.

Profiel van de kandidaat:

  • Houder zijn van het diploma van licentiaat of Master in de Taal- en Letterkunde met afstudeerrichting Nederlands, van Master in de Historische Taal- en Letterkunde, Master in het Vertalen, Master in het Tolken, Master in de Meertalige Communicatie of van een gelijkwaardig erkend diploma met afstudeerrichting Nederlands; 
  • Beschikken over aantoonbare wetenschappelijke interesse voor (historische) Nederlandse taalkunde; 
  • Overige beroepsactiviteiten uitoefenen of professionele ervaring hebben op het vlak van het onderzoek en/of academisch onderwijs in de Nederlandse taalkunde en/of taalvaardigheid; – Ervaring met historisch corpusonderzoek strekt tot aanbeveling.

Inhoud van de functie: 

  • Bijstand verlenen bij het onderwijs van de Vakgroep Taalkunde, afdeling Nederlands, in het bijzonder van het onderwijs in de historische Nederlandse taalkunde. 
  • Bijstand verlenen bij de verbetering van werkstukken voor opleidingsonderdelen Nederlandse taalkunde of taalvaardigheid. 
  • Dienstverlening binnen de vakgroep Taalkunde, afdeling Nederlands.

Solliciteren kan tot en met 8 november 2013 via e-mail aan prof. dr. Timothy Colleman (timothy.colleman@UGent.be). Sollicitaties bestaan uit een sollicatiebrief, een curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma.

Voor meer informatie over de betrekking kan contact worden opgenomen met prof. dr. Timothy Colleman (timothy.colleman@UGent.be, +32(0)92644074) of met prof. dr. Jacques Van Keymeulen (jacques.vankeymeulen@UGent.be, +32(0)92644081).