Promotie Martine Veldhuizen: opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands


Op 30 oktober 2013 promoveert Martine Veldhuizen aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift De ongetemde tong: opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1550). Promotoren zijn prof. dr. Paul Wackers en prof. dr. Frits van Oostrom. De promotie vindt plaats in de Senaatszaal van het Academiegebouw van 12.45 uur tot 14.00 uur.

Veldhuizen onderzocht opvattingen over ‘schadelijk’ spreekgedrag in Middelnederlandse kerkelijke, profaan-ethische en juridische teksten uit de periode 1300-1550. Uit haar proefschrift blijkt dat voor de middeleeuwers de tong een ‘ongetemd’ lichaamsdeel is, dat zich van nature misdraagt:  met haar neiging tot liegen, blasfemeren, roddelen, enzovoort, kan de tong veel schade aanrichten. In de Middelnederlandse teksten wordt hiervoor gewaarschuwd en aangeraden om de tong te ‘temmen’.
Het proefschrift van Martine Veldhuizen verschijnt deze winter bij Uitgeverij Verloren.