Pas verschenen: Over Taal (jrg. 52, nr. 4)


In het nieuwe nummer van Over taal, tijdschrift over taal, tekst en communicatie, onder meer een artikel van Els Heindrickx over ‘de invloed van lexicale taaladviezen op Belgisch-Nederlandse krantentaal’:

‘Kunnen taalnormen de taalrealiteit beïnvloeden? Met andere woorden: slagen taaladviseurs erin om bepaalde taalvormen uit het taalgebruik te weren en andere te promoten?’ Op die vraag heeft Els Hendrickx een antwoord geformuleerd in haar proefschrift.

‘Vanuit een diachroon perspectief zijn de gunstige gevolgen van taaladviezen op het taalgebruik onmiskenbaar. Het aantal niet-standaardtalige woorden blijft door de jaren heen duidelijk dalen. Tussen 1958 en 2008 benadert de Belgisch-Nederlandse krantentaal de standaardtaal dus steeds beter. Bovendien halveert het gemiddelde foutenpercentage per concept zelfs in een halve eeuw tijd, wat het effect van taaladvisering duidelijk aantoont.’
Het artikel van Els Heindrickx is ook online te lezen.

Inhoud Over Taal jrg. 52, nr. 4

– Interview: Hugues Timmermans: ‘Vertalen is teamwerk’ (door Bruno Comer)
– Taalwerk: De invloed van lexicale taaladviezen op Belgisch-Nederlandse krantentaal (door Els Hendrickx)
 – Taalkronkels: De eenzaamheid van Facebook (door Albert Oosterhof)
 – Idioom & Co: Engels met stoverijsaus (door Bert Cappelle)
 – Broodje taal: Spellingspektakel (door Els Hendrickx)
 – Interview: Jacques Van Keymeulen: ‘Dialect is de moeder van de standaardtaal’ (door Bruno Comer)
 – Taalwerk: De ‘const van rhetoriken’ in digitale communicatie (door Jordi Casteleyn)
 – Dossier: Vermijd de naamwoordstijl! Een houdbaar schrijfadvies? (door Margreet Onrust)
 – Te boek: Een wandeling met woorden (door Stephanie Willems) – Wijnberg duwt journalistiek naar 21ste eeuw (door Stijn Hosdez) – Gevleugelde woorden (door Jolien Kerkhofs)
 – Column: Onkruidverdelging (door Hugo Brouckaert)
 – Quiz over taal: Test uw kennis van het Nederlands (door Natalie Hulsen)