Pas verschenen: Briefwisseling tussen Henri van Booven en Hendrik de Vries

Als vijfde deel in de Prominent-reeks van uitgeverij Tiem is de briefwisseling verschenen van de Groningse dichter en De Ploeg-schilder Hendrik de Vries(1896-1989) en de schrijver en Couperusbiograaf Henri van Booven (1877-1964).

Hoewel zij op het eerste gezicht zeer tegengestelde kunstenaars waren, hadden zij beiden hun wortels in de kunst en cultuur van het fin de siècle. De levendige, tot nu toe onbekend gebleven brieven gaan over Van Boovens oude vriend Louis Couperus en de door De Vries bewonderde kunstenaar Carel de Nerée tot Babberich, maar ook over schrijvers als Slauerhoff, Reve, Blaman, Vestdijk en Bomans, en over hun gezamenlijke passie: de Spaanse dans en muziek.
Ook bevat deze uitgave twee nooit herdrukte opstellen van Van Booven over Couperus, en een evenmin herdrukte tekst van De Vries over De Nerée.

Sander Bink – De brieven zijn verzorgd en worden ingeleid door Sander Bink (1976), kenner van het Europese fin de siècle. Hij publiceerde eerder over Louis Couperus, Henri van Booven, Maurits Wagenvoort, Aubrey Beardsley en Carel de Nerée tot Babberich.

Uitgeverij Tiem begon in maart 2013 met de Prominent-reeks. Een literair getinte serie met brieven, (ego)documenten, gedichten, memoires, essays, korte verhalen, polemieken, literaire gidsen, nagelaten werken en andere ‘juweeltjes uit de literaire schatkamer’.

Sander Bink (samenst.) Briefwisseling – Henri van Booven en Hendrik de Vries. Uitgeverij Tiem, september 2013. softcover, 132 pagina’s ISBN 9789079272341, verkoopprijs € 14,95. Bestelinformatie bij de uitgever.