Openbare vergadering KANTL (16 oktober 2013, Gent)


Op woensdag 16 oktober 2013 houdt de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde een openbare vergadering.
Programma:
 1. Verwelkoming door Stefaan van den Bremt, voorzitter van de Academie.
 2. Staat van de Academie door Willy Vandeweghe, vast secretaris van de Academie
 3. ‘Digitale Geesteswetenschappen: middel of doel?’: lezing door Hans Bennis, buitenlands erelid van de Academie.
 4. Installatie van Leen van Dijck als werkend lid van de Academie.
  – Begroeting van Leen van Dijck door Marcel de Smedt, lid van de Academie.
  – Hulde door Leen van Dijck aan haar voorganger Ada Deprez.
 5. Uitreiking van de Vijfjaarlijkse Prijs van de KANTL voor essay aan Eric de Kuyper voor Applaus.
  – Juryverslag en laudatio door Stefaan van den Bremt.
  – Dankwoord van de laureaat.
Na de feestzitting wordt een receptie aangeboden in de salons van de Academie.

Locatie: Academiegebouw, Koningstraat 18, 9000 Gent
Tijd: 15:00 uur
Aanmelden: per e-mail: secretariaat@kantl.beof telefonisch: +32 9/265 93 40