Nieuw: Studies in Taalbeheersing 4

Zijn Pauw & Witteman partijdig? Werkt humor in advertenties? Hoe kun je fietsers in Amsterdam voor rood laten stoppen? Zeggen plaatjes echt meer dan woorden? Hoe vermom je een drogreden?Taalbeheersers zijn allemaal geïnteresseerd in taal en het optimale gebruik ervan, maar ze houden zich met heel verschillende vragen bezig. Dat blijkt in Studies in Taalbeheersing, een bundel met artikelen geredigeerd door Ronny Boogaart en Henrike Jansen, beiden werkzaam aan het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL). Deze bundel, die is verschenen bij Uitgeverij Van Gorcum, bevat een selectie van bijdragen aan het 12e taalbeheersingscongres van VIOT, dat in 2011 in Leiden plaatsvond. De artikelen bieden een overzicht van de meest recente ontwikkelingen in het taalbeheersingsonderzoek in Nederland en België. Studies in Taalbeheersing 4is bedoeld voor taalbeheersers en tekstwetenschappers maar is ook interessant voor docenten en studenten taalkunde, voorlichting en zakelijke communicatie, en voor communicatie-professionals.

Inhoudsopgave
Frans H. van Eemeren
Bien étonnés… Hoe de dialectische en de retorische benadering van
argumentatie samenkwamen
Corina Andone
Strategisch manoeuvreren in een politiek interview
Sjaak Baars & Ton Van Hout
De stem van de journalist. Hoe krantenjournalisten nieuwsberichten
subjectiveren
Sandra Nekesa Barasa
Leetspeak in linguistic taboos. A study of social network sites in Kenya
Louise Cornelis
Het piramideprincipe: je gaat het pas zien als je het doorhebt
Natalie Dupré, Jan Van Coillie, Franciska Vanoverberghe,
Lieven Buysse, Karoline Claes & Henri Van den Bussche
Uw glimlach is verzekerd. Een crosslinguïstisch onderzoek naar humor in productadvertenties
Frans H. van Eemeren, Bart Garssen en Bert Meuffels
De vermomde abusive ad hominem empirisch onderzocht. Strategisch
manoeuvreren met directe persoonlijke aanvallen
Renske van Enschot & Lennie Donné
Retorische vormen in gezondheidsvoorlichting
Berna Hendriks, Frank van Meurs & Els van der Meij
De effectiviteit van Franse en Duitse accenten in Nederlandse
radiocommercials
Berna Hendriks & Margot van Mulken
Taalkeuze, effectiviteit en strategie. Een experimentele studie naar Engels als Lingua Franca en Receptieve Meertaligheid
Brigitte Hertz, Cees van Woerkum & Peter Kerkhof
Wetenschappelijke presentaties met PowerPoint. Schadelijke software?
Jos Hornikx
Begrijpelijkheid van informatie over complexe producten en diensten: welke gevolgen heeft de digitalisering?
Paul van den Hoven
Rechters reflecteren op duidelijke taal. Een analyse van rechterlijk
onderzoek
Erica Huls
Politieke partijdigheid in talkshowgesprekken. Een co-constructie van
verschillende partijen in de setting?
Carel Jansen, Lettica Hustinx & Wieleke Langeveld
Onbekend maakt onbevreesd? De invloed van voorkennis op de effecten van angstaanjagende boodschappen
Jaap de Jong, Bas Andeweg & Bianca Ströhmeijer
Lachen tijdens VIOT-lezingen. Een humoranalyse van zestien
onderzoekspresentaties van VIOT-onderzoekers
Maaike Jongenelen & Hans Hoeken
Hangt het effect van framing af van de motivatie van de ontvanger?
Maaike Jongenelen
Gezondheidscommunicatie op maat
Harm Kloosterhuis
De analyse van indirect taalgebruik bij strafbare beledigingen
Tom Koole, Nina Verberg & Claudia de Widt
Omgaan met de onervaren beller: de opening van 112-gesprekken
Erik C.W. Krabbe
De formalisering van kritische discussie
Jacqueline van Kruiningen
Collaboratief redeneren in gezamenlijke beurtconstructies
Monique Lamers & Charlotte van Hooijdonk
Zeggen plaatjes meer dan woorden alleen? Effecten van multimodale
informatiepresentaties in instructieve teksten
Christine Liebrecht, Lettica Hustinx & Margot van Mulken
Waarom het glas toch echt half leeg is. Onderzoek naar de kracht van positieve en negatieve evaluaties
Maria Mos & Carel van Wijk
Inventief evalueren in reclame. Algemene effecten en modererende
factoren
Alex Reuneker & Ronny Boogaart
De argumentatieve oriëntatie van het is dat
Christoph Sauer & Marrit Akkerman-Nijdam
Hoe gaan woorden en beelden samen? Over de verhouding van
tekstinformatie en beeldinformatie in documentaires
A. Francisca Snoeck Henkemans & Jean H.M. Wagemans
Institutionele waarborgen voor de aanvaardbaarheid van
deskundigheidsargumentatie in medische discussies
Christine Swankhuisen & Bert Pol
Stappenplan voor ontwikkelen en testen van communicatieve
gedragsinterventies
Luuk van Waes, Daphne van Weijen & Mariëlle Leijten
Het effect van leerstijlen op het schrijfproces in een online schrijfcentrum
Hans Westerbeek & Alfons Maes
Twee soorten verwijzingen in routebeschrijvingen. Effecten van kaarttype op het gebruik van route-interne en route-externe landmarks