Lezing Canadese ambassadeur Fryske Akademy

De directie van de Fryske Akademy/het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de lezing die James Lambert (Ambassadeur van Canada) – bij zijn werkbezoek aan Friesland – op dinsdag 5 november zal houden bij de Fryske Akademy:

“Canadian experience on bi-lingualism and multiculturalism”

Datum: dinsdag 5 november 2013
Tijd: 11.00-12.00 uur
Plaats: Congres- en studiecentrum It Aljemint van de Fryske Akademy, Doelestraat 4-6, 8911 DX Leeuwarden
Toegang: gratis

Graag zijn wij op de hoogte van uw komst. Wilt u zich daarom aanmelden via baly@fryske-akademy.nl?