Korte geschiedenis van neerlandistiek.nl (2): De mislukkingen

Door Marc van Oostendorp

We wilden niet alleen een wetenschappelijk tijdschrift maken dat de neerlandistiek weer bij elkaar zou brengen. We wilden ook niet alleen laten zien dat een tijdschrift ook gratis kon zijn – echt gratis, voor zowel de lezers als de schrijvers. We wilden, als we dan ook aan de gang waren, meteen wat experimenteren met de vorm.

Sommige van die experimenten lukten. Er waren mensen die beweerden dat peer review in sommige disciplines nooit geaccepteerd zou worden. Inmiddels hebben geloof ik bijna alle serieuze bladen peer review.

Interessanter zijn de mislukkingen.

Ik herinner me er twee. We wilden behalve de gebruikelijke anonieme procedure ook een open review toestaan: de reviewers zouden juist een ondertekend commentaar schrijven dat bij het artikel zou worden geplaatst. Op die manier zou je makkelijker wat controversiële stukken kunnen plaatsen.

We hebben de procedure een enkele keer toegepast — ik herinner me een artikel van Piet Paardekooper dat zo lang was dat sommige reviewers het vermoedelijk nog altijd niet uit hebben — maar echt van de grond is het niet gekomen. En dat terwijl het zeker de laatste tijd wel steeds duidelijker is geworden dat het bestaande peer review niet goed werkt. Experimenten zijn dus eigenlijk nog steeds nodig.

De tweede mislukking betrof ons poging om met de vorm van artikelen te experimenteren. Niet alleen zou je allerlei audio en video aan artikelen kunnen toevoegen, maar auteurs zouden ook niet-lineaire artikelen kunnen schrijven, waarin de onderdelen niet per se in een vaste volgorde zouden hoeven staan.

Ik geloof niet dat we ooit zo’n artikel geplaatst hebben of dat een van de redacteuren ooit zelf iets heeft geschreven dat niet ook op papier zou kunnen worden afgedrukt.

Ik weet niet hoe dat komt. Misschien zijn het artikel en het boek al de ideale vormen voor wetenschappelijke informatieoverdracht. (Ook in de schone letteren is de niet-lineaire tekst nog steeds marginaal geloof ik.) Misschien wachten we nog op de mensen die laten zien wat voor spannende dingen er mogelijk zijn.

Maar dat zal dus niet meer in Neerlandistiek.nl verschijnen.