Jubileumcongres NBV: Boekgeschiedenis: spiegel van de toekomst?


De Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) bestaat dit jaar 20 jaar en zet haar jublieum luister bij met een congres op vrijdag 1 november 2013 in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Met het congres, onder de titel Boekgeschiedenis: spiegel van de toekomst?, wil de vereniging voorbije revoluties in tekstoverdracht opnieuw onderzoeken: kan bestudering van de geschiedenis van het boek ons iets leren over onze huidige mediarevolutie? Acht onderzoekers gespecialiseerd in verschillende historische perioden en geïnteresseerd in uiteenlopende aspecten van tekstoverdracht komen aan het woord en zullen zich daarbij specifiek richten op de receptie of consumptie van teksten.

Programma

9:30-10:00 
Inloop
10:00-10:10
Welkom door Jan Bos, voorzitter NBV
10:10-10:45
Adriaan van der Weel, Over de boekheid van boeken en schermen
10:45-11:25
Lisa Kuitert, Leesrevoluties?
11:25-12:00
Erik Kwakkel, Een oude bekende: de dertiende-eeuwse codex als voorloper van ons moderne boek
12:00-12:10
Column door Hans Mulder
12:10-13:10
Lunch
13:10-13:45 
Inger Leemans, Vechten om lezers. Innovatieve strategieën in een stagnerende boekenmarkt
13:45-14:20
Nelleke Moser, Handgeschreven bundels in de vroegmoderne tijd: self-publishing avant la lettre?
14:20-14:55
Kevin Absilis, The Dawn of the Age of Reason. Over de betekenis van het boek
14:55-15:05
Column door Paul van Capelleveen
15:05-15:30
Koffie/thee
15:30-16:05
Frank Huysmans, Heeft het volk nog verheffing nodig? Openbare bibliotheken in de 21e eeuw
16:05-16:40
Kiene Brillenburg Wurth, Beeldschrift en de digitale toekomst
16:40-17:30
Slotdiscussie onder leiding van Marieke van Delft

Aanmelden en betalen

Toegang tot het congres kost € 10,- (€ 5,- voor NVB-leden). Aanmelden graag vóór 24 oktober via info@boekgeschiedenis.nl. U kunt zich ook telefonisch of per post aanmelden bij het secretariaat van de NBV.

Maak bij aanmelden tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over op rekening 5537064 t.a.v. Nederlandse Boekhistorische Vereniging, Amsterdam. IBAN: NL92 INGB0005537064; BIC: INGBNL2A, onder vermelding van ‘jublieumcongres’.