Huub van den Bergh hoogleraar Vakdidactiek Nederlands aan UU


Per  1 oktober is Huub van den Bergh benoemd tot profileringshoogleraar ‘Vakdidactiek Nederlands’ bij de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar. Van den Bergh heeft een toegespitste leeropdracht in onderzoek.

De profileringsleerstoel ‘Vakdidactiek Nederlands’ zal wetenschappelijke onderbouwing en expertise geven aan de didactiek en toetsing van het onderwijs in de Nederlandse taalvaardigheid. Daarmee zal het bijdragen aan een versterking van de kwaliteit van de lerarenopleiding, en langs die weg ook aan een verhoging van de instroom.

Van den Bergh is ook sinds september 2005 bijzonder hoogleraar Didactiek en toetsing van het taalvaardigheidsonderwijs, vanwege de Vereniging van Leraren in Levende Talen.