Humor uit de Gouden Eeuw

Theatergroep De Kale, bekend van hun opvoeringen van Bredero’s Klucht van de molenaer en P.C. Hoofts Warenar, organiseert dit najaar in Amsterdam een aantal leesvoorstellingen van ten onrechte vergeten komedies uit de 17e eeuw. Op zondag 27 oktober spelen ze Jan Klaasz of Gewaande dienstmaagt van Thomas Asselijn, ingeleid door prof. dr. Lia van Gemert.

In Asselijns komedie uit 1682 draait het allemaal om schijnheiligheid en bemoeizucht. Het Amsterdamse publiek schaterde erom en dat had een reden: Asselijn maakte van het eeuwige conflict tussen verliefde jongelingen en weerbarstige ouders een komedie in het wederdopersmilieu.

De vlijmscherpe hekeling van de potsierlijke dopers werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. In pamfletten klonk de beschuldiging dat de auteur concurrenten uit de zakenwereld persoonlijk had aangevallen. Andere pamfletten spraken dat tegen en ook hijzelf ontkende, maar de opvoering werd tijdelijk verboden. Dat was de beste reclame die Asselijn zich kon denken: zijn naam was gevestigd.


Prof. dr. Lia van Gemert is hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde aan de UvA. Ze promoveerde op het toneel uit de Gouden Eeuw en publiceerde daarover onder andere op de website www.literatuurgeschiedenis.nl en in een editie van Hoofts Warenar voor het voortgezet onderwijs: Geld en liefde in de Gouden Eeuw (2002).

Jan Klaasz of Gewaande dienstmaagt wordt gelezen door o.a. Celia van den Boogert, Marieke de Kruijf, Sjoera Retèl, Kevin Hassing, Stijn Westenend, Vastert van Aardenne, en Victor van Swaay.

De leesvoorstelling met inleiding is ook geschikt voor geïnteresseerde middelbarescholieren. Het aantal zitplaatsen is echter beperkt. Dus reserveer snel. De leesvoorstelling vindt plaats op zondag 27 oktober 2013 in Theater Perdu,  Kloveniersburgwal 86, Amsterdam, en begint om 15.00 uur. De toegang bedraagt 10,-, donateurs van De Kale: 5,-. Reserveren kan via:  theatergroepdekale@xs4all.nl