Dag van de Friese Taalkunde 2013

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar voor de zesde keer de Dag van de Friese Taalkunde, bedoeld voor ieder die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries.
Datum: vrijdag 25 oktober 2013
Plaats: Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Leeuwarden
Het programma van deze dag volgt hierna. De samenvattingen van de lezingen zijn in een afzonderlijk document opgenomen, dat op de website van de Fryske Akademy te vinden is (www.fryske-akademy.nl).

N.B. opgeven
Met het oog op de catering wordt ieder die van plan is te komen, verzocht dit aan de organisatie door te geven. Dit kan
telefonisch: 058-2131414 (Fryske Akademy)
schriftelijk: Fryske Akademy, Taalkundich Wurkferbân, Postbus 54, 8900 AB Leeuwarden
PROGRAMMA
9.30 Inloop en koffie
9.55 Opening
10.00-10.30 Pyt Kramer (Mildam)
Formenwörterbuch des Saterfriesischen
10.30-11.00 Joke Weening (Rijksuniversiteit Groningen/Fryske Akademy)
De uitspraak van de woord-finale /sk/-cluster in het Fries
11.00-11.30 KOFFIEPAUZE
11.30-12.00 Franziska Köder (Rijksuniversiteit Groningen)
The influence of the Frisian indirect V2 construction on the interpretation of direct speech in Dutch
12.00-12.30 Grete Köbernik (ISFAS, Abteilung für Frisistik,Christian-Albrechts- Universität, Kiel)
Irregularitäten in den Verben des Bökingharder Friesischen
12.30-13.00 Hauke Heyen (ISFAS, Abteilung für Frisistik,Christian-Albrechts- Universität, Kiel)
Der Imperativ und Klitisierung im Fering-Öömrang
13.00-14.00 LUNCH
14.00-14.30 Lennert de Backer (Universiteit Gent)
The stabilization of the system of strong verbs in the West Germanic languages
14.30-15.00 Michiel de Vaan (Universiteit Leiden)
Brigge, pit, stik en consorten: de ontronde *ü in het Kustnederlands en de Vroegmiddeleeuwse ontfriesing
15.00-15.30 Jurjen Kingma (Rijksuniversiteit Groningen/Fryske Akademy)
Multilingual Secondary Education in Fryslân
15.30-16.00 THEEPAUZE
16.00-16.30 Temmo Bosse (ISFAS, Abteilung für Frisistik,Christian-Albrechts- Universität, Kiel/Universität Flensburg)
Die Neuordnung der festlanfnordfriesischen schwachen Verben
16.30-17.00 Jarich Hoekstra (ISFAS, Abteilung für Frisistik,Christian-Albrechts- Universität, Kiel)
Sokssawatyn it Hilgelânsk

17.00 Sluiting