Congres: André Stevens: 100 jaar Limburgse dialectologie en naamkunde in beide Limburgen

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde nodigt u, in samenwerking met
het Stadsarchief Tongeren en met de steun van de stad Tongeren, uit tot haar

NEGENENDERTIGSTE CONGRES
n.a.v. de honderdste verjaardag van de geboorte van André Stevens

Thema: André Stevens: 100 jaar Limburgse dialectologie en naamkunde in beide Limburgen
Plaats: Auditorium van het Gallo-Romeins Museum (toegang via het Museum Kafee), Kielenstraat 15, B-3700 Tongeren (tel. +32[0]12 670330 & +32[0]12 747615)
Datum: Zaterdag 23 november 2013

Programma

Vanaf 09.30 Verwelkoming met koffie/thee in het Museum Kafee
10.00 u. Opening in het auditorium door de voorzitter dr. Michiel de Vaan
10.10 u. Lic. Steven Vandewal: “Historische inleiding”
10.45 u. Lic. Jan Segers: “André Stevens’ Toponymie van Lauw: een selectie uit de Lauwse
plaatsnamen”
11.30 u. Lic. Liesbeth Kindermans: “In memoriam André Stevens. Een onderzoekje naar de
familienamennamen in het Limburgse Lauw tot en met de 18e eeuw”
12.15 u. Bekendmaking en uitreiking van de VLDN-scriptieprijs 2013
12.30 u. Lunch: Uitgebreide Limburgse koffietafel
13.30 u. Stadswandeling o.l.v. ervaren gidsen
15.00 u. Dr. Joep Kruijsen: “Waalse elementen in de dialecten van het Tongerlands”
15.45 u. Em. prof. dr. José Cajot: “André Stevens’ bijdrage tot de RND-Dialectatlas van Limburg
en het raadsel van zijn ‘verdwenen’ dialectopnamen”
16.30 u. Verenigingsnieuws/Huishoudelijke vergadering
17.00 u. Aansluitend in het Praetorium (Maastrichterstraat 10, B-3700 Tongeren):
Presentatie van De toponymie van Lauw, postume uitgave van de plaatsnaamkundige
studie van André Stevens verzorgd door lic. Jan Segers. Met muzikale omlijsting en
een receptie aangeboden door het Tongers stadsbestuur.
19.00 u. Feestmaaltijd in Bistro Bis (Hemelingenstraat 23, B-3700 Tongeren)

De deelname aan het congres is gratis, maar aanmelding is verplicht.
Deelname aan de lunch kost 15 euro (ter plaatse te betalen).
Voor 50 euro kunt u tevens deelnemen aan de feestmaaltijd, die geen onderdeel is van het congres.