Academisch nieuws oktober

Door Marten van der Meulen
Er gebeurt altijd wat in academia, maar wie houdt het bij? Congressen, promoties, nieuwe boeken, oraties: lees er hier alles over.

Taalkunde

Op 10 oktober zal Jelske Dijkstra aan de UvA promoveren op onderzoek naar tweetalig opgroeien in Friesland. Haar onderzoek probeerde een antwoord te vinden op de vraag of kinderen die in het Fries worden opgevoed een taalachterstand hebben aan het begin van de basisschool ten opzichte van Nederlandse kinderen.
Op dinsdag 22 oktober zal mevr. S.J. Dolscheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveren. Zij deed onderzoek naar metaforen over toonhoogte. Veel talen, zoals het Nederlands, gebruiken ruimtelijke metaforen om over toon te praten. De hoogtemetafoor is echter niet de enige. Andere talen, zoals bijvoorbeeld Farsi, gebruiken een metafoor waarbij ze niet spreken over toonhoogte, maar over toondikte (dik = laag, dun = hoog). Sarah Dolscheid onderzocht de rol van taal in deze ruimtelijke metaforen.
Letterkunde

Oktober is een goede maand voor de in literatuur geinteresseerd lezer van Neder-L. Zo zal op 24 oktober mw. L. Lech promoverenop een proefschrift over genderproblematiek in de romans van Hugo Claus. Op dezelfde dag zal de nieuwe gastschrijver van de Universiteit Leiden, Joke van Leeuwen, de Albert Verweijlezing geven. In deze jaarlijkse lezing geeft een spreker zijn/haar mening over een aspect van de literatuur. Over de lezing van dit jaar is inhoudelijk nog niets bekend, behalve de titel: “Voor en na de vazelfsprekendheid”. Aanmelden verplicht.
In Antwerpen zal op 18 oktober ook een promotie te vieren zijn, te weten die van Elisabeth de Bruijn. Zij deed onderzoek naar acht manuscripten in het Middelnederduits, en richtte zich speciaal op de receptie en functie van het verhaal Flos unde Blankeflos, een variant van het beroemdere Floire et Blanchefleur.
Daarnaast verschijnt bij Uitgeverij Nieuwezijds half oktober het nieuwe boek van Vivien Waszink, Woord!. Dit boek gaat over Nederhop, oftewel Nederlandstalige hiphop en rap. Zie hiereen voorbeeld van een aantal uitdrukking uit de Nederhop, en zie hiervoor een recent interview met Vivien Waszink.