Vondel en psycholinguïstiek: voorwoord

door Viorica Van der Roest
Omdat ik, toen het tijd werd om mijn studie Nederlandse Taal en Cultuur af te ronden, de keuze tussen letterkunde en taalkunde een onmogelijke vond, vroeg en kreeg ik toestemming om in beide richtingen af te studeren. Binnen de letterkunde koos ik voor de Middelnederlandse literatuur; het onderwerp van mijn taalkundige scriptie werd een ontmoeting tussen een berijmde tekst van Vondel en inzichten uit de psycholinguïstiek. In 2003 leverde ik beide scripties af. Met het onderwerp van mijn letterkundige scriptie, de Middelnederlandse roman Parthonopeus van Bloys, houd ik me nog steeds dagelijks bezig omdat ik er een proefschrift over schrijf. Mijn taalkundige scriptie heeft een treuriger lot getroffen: vergetelheid en stof.
Maar daar komt nu verandering in! De komende tijd ga ik een verkorte versie van mijn taalkundige scriptie in wekelijkse afleveringen op Neder-L publiceren. Ik hoop dat de Neder-L-lezers net zo geïntrigeerd zullen zijn door de onverwachte combinatie van Vondel en psycholinguïstiek als ik was tijdens het doen van het onderzoek.

Een globaal overzicht van de onderwerpen die aan de orde zullen komen:

  • Hoe ik zo op het idee kwam om inzichten uit de psycholinguïstiek toe te passen op de Inwydinge van ’t Stadthuis t’ Amsterdam (1655) van Vondel.
  • Welke inzichten dat dan wel zijn.
  • Waarom Vondel het nodig vond om met deze tekst zijn publiek te overtuigen van het nut van het nieuwe stadhuis in Amsterdam, het huidige Paleis op de Dam.
  • Of mijn onderzoek nieuw licht kan werpen op de retorische technieken die hij daarbij toepaste.
  • Hoe statistiek letterenonderzoek soms leuker kan maken.
  • En natuurlijk de resultaten van mijn onderzoek.

 Vandaag volgt meteen de eerste aflevering: de inleiding.