Vierde Jacob van Lennep-lezing door Wessel Krul

Donderdag 3 oktober 2013, 20u00-22u00

Adres
Amsterdam, Spui 25
Aanmelden
De entree is gratis, maar s.v.p. graag vóór 26 september 2013 aanmelden bij spui25@uva.nl.
Het raadsel van de Nederlandse romantiek
Is de Nederlandse romantiek een zoekgeraakte stroming? Het was ooit een gangbare opinie dat de internationale romantiek aan Nederland grotendeels is voorbijgegaan. Inmiddels kunnen we niet meer zonder de term, als we de Nederlandse schilderkunst en literatuur van de eerste helft van de negentiende eeuw willen beschrijven. De Nederlandse romantiek was en bleef echter zeer Nederlands. Aan hartstocht ontbrak het niet, maar we vinden die vaak op onverwachte plaatsen.
Spreker
Prof. dr. Wessel Krul is hoogleraar cultuurgeschiedenis van de moderne tijd aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Hij maakte naam met zijn studie over het leven en werk van Johan Huizinga (1872-1945) en werkte als redacteur en auteur mee aan talloze bundels als Romantiek en historische cultuur (1996) en Geschiedenis is als een olifant. Een keuze uit het werk van E.H. Kossmann (2005).
Jacob van Lennep-lezing
De Jacob van Lennep-lezing is een jaarlijks op de eerste donderdag van oktober terugkerende publiekslezing op het terrein van de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw. Zij is, op initiatief van de leerstoelgroep Moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, de Werkgroep De Negentiende Eeuw en Academisch-cultureel centrum Spui 25 te Amsterdam, in het leven geroepen bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam om de negentiende-eeuwse cultuur onder de publieke aandacht te blijven brengen.