Promotienieuws september

Door Marten van der Meulen
Het schooljaar begint weer, en dat is goed te zien in de bomvolle academische agenda’s. Vooral wie geïnteresseerd is in medische academische uurtjes kan zijn/haar lol op, maar ook op taalkundig gebied staat er een en ander te gebeuren. Zo is er een aantal symposia, en ook wat promoties, hoewel niet per sé in de Neerlandistiek.

Op 5 september bijvoorbeeld promoveerdePatrick van der Zande aan de Radboud Universiteit. Hij deed onderzoek naar de manier waarop we informatie over de bewegingen van de mond van sprekers opslaan. Dit heeft effect op de manieren waarop we sprekers interpreteren.

Op 26 september zal Kalinka Timmer promoverente Leiden. Haar proefschrift draait om het onderzoeken van hardop lezen in verschillende talen. Door dit te onderzoeken kan ook worden gekeken naar hoe woorden zijn opgeslagen in de hersenen, vooral ook bij meertaligen.

Ook in Leiden vindt de conferentie “Identity in Ellipsis” plaats op 20-21 september. Ellipsis, het fenomeen dat iets wordt weggelaten, is een veel bedebateerd probleem in de taalkunde. Zie hiervoor informatie over programma en aanmelding.