Promotienieuws september (aanvulling)

Lizet van Ewijk, Word Retrieval in Acquired and Developmental Language Disorders: A Bit more on Processing (Promotor: Prof. dr. S. Avrutin; Copromotor: Prof. dr. F.N.K. Wijnen)

Utrecht, Academiegebouw (senaatszaal), 13 september 2013, 12:45 tot 13:45 uur

In haar proefschrift geeft Lizet van Ewijk een perspectief op woordvindingsproblemen bij mensen met taalstoornissen. Gemiddeld heeft iemand een woordenschat van zo’n 50.000 woorden. Normaal gesproken raadplegen we dit zogeheten lexicon met ongelofelijke snelheid en accuraatheid tijdens het spreken.
Af en toe gebeurt het dat volwassenen een verkeerd woord selecteren (“Ik moet niet teveel rijden; ik moet nog drinken.”). Bij volwassenen met een verworven taalstoornis (afasie) en kinderen met een aangeboren taalstoornis (ESM: ernstige spraak/en of taal moeilijkheden) gebeurt dit echter zo vaak dat het de communicatie ernstig belemmert.
Een vraag die binnen de wetenschap nog onbeantwoord is, is of bij personen met taalstoornissen deze woorden niet (meer) aanwezig zijn in het lexicon; of dat het zoekmechanisme dat het correcte woord moet selecteren en ophalen niet goed (meer) werkt.
Van Ewijk levert in haar proefschrift bewijs voor de laatste visie en biedt een nieuwe theoretische benadering omtrent de rol van verwerkingscapaciteit binnen woordvindingsproblemen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een aantal begrippen en formules uit de informatietheorie.
(bron)