Pas verschenen: TNTL (Vol. 129, Nr. 2)


Onlangs verschenen: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 129 (2013), nr. 2. ISSN: 0040-7550. eISSN (online): 2212-0521
Inhoud
A diachronic account of Dutch -nis, -heid, -dom and -schap. Rivalry within the paradigm of abstract suffixes    
Tinne van Rompaey
Hollands uit de achttiende eeuw: Het zogenaamde ‘handschrift-Kool’. Een typescript door Klaas Heeroma (tussen 1968 en 1972)    
Michiel de Vaan

De drie Middelnederlandse vertalingen van de Visio Philiberti
Yura Hollander
Genre-aanduidingen in de titels van het Nederlandse proza van de negentiende eeuw, of waarom een roman geen roman mocht heten    
Toos Streng
‘’t Sprookje is uit, the thrill is gone’. Hugo Claus als herschrijver van populaire narratieve sjablonen in ‘Het jaar van de kreeft’ (1972)   
Linde De Potter
Op de websitezijn abstracts van de artikelen te vinden.