Pas verschenen: Henk Romijn Meijer & J.J. Voskuil – Een trans-Atlantische briefwisseling


Onlangs verscheen bij Uitgeverij Flanor: Een trans-Atlantische briefwisseling van Henk Romijn Meijer & J.J. Voskuil.
Inhoud
Van oktober 1962 tot oktober 1963 verbleven Henk Romijn Meijer met zijn vrouw in de Verenigde Staten, eerst in New Haven en daarna in San Francisco. Zo ontstond een briefwisseling tussen Romijn Meijer en J.J. Voskuil, tussen Amerika en Nederland. In dit boek zijn deze brieven bijeengebracht, ingeleid en van verklarende noten voorzien door Gerben Wynia. Speciaal voor deze uitgave schreef Elizabeth Mollison, de weduwe van Romijn Meijer, haar herinneringen aan dat Amerikaanse jaar op. Het boek bevat foto’s afkomstig uit haar archief en bovendien twee niet eerder herdrukte verhalen van Romijn Meijer uit de periode van de briefwisseling.Uit deze briefwisseling blijkt dat Romijn Meijer en Voskuil een andere opvatting over schrijven en publiceren hebben. In Romijn Meijer leert Voskuil een schrijver kennen die druk doende is zich een plaats te verwerven in de literaire wereld. Hij publiceert in kranten en tijdschriften, beoefent verschillende genres en heeft van de literatuur zijn werk gemaakt door te kiezen voor een universitaire loopbaan in de letteren. Maar bij Voskuil is er aanvankelijk zelfs sprake van onwil om literair werk te publiceren. Als hij dan toch besluit zijn roman Bij nader inzien uit te brengen, herinnert Romijn Meijer hem er fijntjes aan, dat Voskuil hem ooit een avond lang heeft uitgescholden juist omdat hij wel publiceerde. Deze briefwisseling documenteert de beginjaren van deze twee schrijvers.
Henk Romijn Meijer & J.J. Voskuil, Een trans-Atlantische briefwisseling. Ed. Gerben Wynia. Nijmegen: Uitgeverij Flanor, 2013. 204 pagina’s, 23,5 x 15,5 cm, gebonden met stofomslag. Prijs: € 21,50

Het boek is te verkrijgen door overmaking van € 21,50 op ING-bankrekening 680.252.215 ten name van W.S. Huberts te Nijmegen, onder vermelding van ‘HRM-JJV’. Als u betaalt via elektronisch bankieren, vergeet dan niet uw adresgegevens toe te voegen. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Voor meer informatie, zie de website van de uitgeverij, onder de knop ‘Bestellen’.