Nieuw nummer Taal & Tongval over de rechterperiferie van de zin

Er is een nieuw nummer van Taal & Tongval verschenen (jg. 64-1), een thematisch nummer onder redactie van Evie Coussé en Hans Bennis, over “Werkwoordsvolgorde in de rechterperiferie van de Nederlandse zin”. Het nummer is te bekijken via www.taalentongval.eu. Daarnaast zijn alle jaargangen vanaf 1990 zijn nu online beschikbaar.

Taal & Tongval is een wetenschappelijk tijdschrift dat zich sinds 1948 bezighoudt met taalvariatie in Nederland en Vlaanderen, waarin ook aandacht wordt geschonken aan naburige taalgebieden en aan het Nederlands sterk verwante talen. Alle vormen van variatie kunnen worden besproken, o.a. geografische, sociale, etnische, stilistische en diachrone variatie. Vanaf jaargang 63 verschijnen alle nummers niet alleen op papier, maar ook in Open Access online. Geïnteresseerde lezers kunnen zich registreren via https://aupjournals.nl/index.php/TenT/user/register.